Asociaţia JBC consideră că stimularea creativităţii tinerilor în domeniul economic şi social este o provocare majoră. Problema la care tabăra economică oferă soluţii este lipsa practicii în educaţia economică, cunoştinţe economice insuficiente. Din acest motiv tinerii între 18-36 ani nu au şanse să încadreze în sfera economică, antreprenorială. Tabăra economică este organizată pentru echipe formate din tineri interesaţi, implicaţi în sfera economică. Proiectul a fost organizat la Malomkert, Tabăra din Cernat din jud. Covasna. Tabăra economică oferă participanţilor un cadru practic, prin jocuri de simulare a deciziilor antreprenoriale, în cadrul cărora, echipele se vor simţi mai intens complexitatea afacerii. Pe parcursul celor trei zile, la Cernat echipele au fost formate din participanți care au trebuit să ia decizii economice, decizii individuale și decizii de grup.


Obiectivul principal al proiectului a fost ca cele 36 de participanţi și 13 invitați și speakeri, prin jocuri de simulare a deciziilor antreprenoriale, să au şanse să încadreze în sfera economică şi antreprenorială. Pe parcursul jocului de simulare participanţii vor lucra în echipe, în funcţie de antreprenor. Echipele trebuie să iau decizii optime, ca la final, firma pe care reprezintă să fie câştigătoare. Simularea acestor decizii antreprenoriale pot fi de folos, când unii dintre participaţi vor ieşi în mediul real antreprenorial. Acest obiectiv a fost realizat prin jocuri de simulare: etica afacerii, bursă de valori. În cadrul jocului de simulare cu bursa de valori, echipele vor simula decizii de vânzare, cumpărare, însă aceste decizii vor fi influenţat de coordonatorul jocului, cine furnizează informaţii cu impact, în ceea ce priveşte mişcările bursiere. În cadrul jocului de simulare cu etica afacerii, participanţii vor simula situaţii reale din viaţa afacerilor. Aceste situaţii includ: interviuri, meeting-uri, contractare. Nivelul proiectului a fost ridicat, cu prezenţa antreprenorilor recunoscuţi şi cunoscuţi. Obiectivul proiectului este furnizarea informaţiilor economice utile, pentru tineri cu ambiţii antreprenoriale. Asociaţia susţine că este important ca aceste antreprenori să fie tineri, pe lângă faptul că sunt renumiţi. Tabăra economică a fost organizată la Cernat între 8-11 august 2018. Pe lângă activităţile economice (jocuri de simulare, discuţii cu antreprenori), în program au fost incluse şi activităţi de networking, teambuilding și activităţi libere.
Publicul ţintă sunt tinerii, care sunt interesaţi, implicaţi în viaţa economică, antreprenorială, de afaceri. Beneficiarii direcţi al proiectului sunt participanţii, iar cei indirecţi: mediul înconjurător, deoarece participanţii, după tabăra economică vor avea un impact economic şi social favorabil.

Scopul principal al evenimentului a fost de a oferi participanţilor un cadru practic, prin jocuri de simulare a deciziilor antreprenoriale, în cadrul căruia se vor simţi mai intens complexitatea afacerii și importanța deciziilor pe care o iau.

Obiective
O1 – Identificarea stadiului actual al nivelului de cunoştinţe economice, în cadrul tinerilor (18-36 ani).
O2 – Stimularea cunoştinţei antreprenoriale a participanţilor prin prezenţa antreprenorilor recunoscuţi.
O3 – Stimularea cunoştinţei economice prin jocuri de simulare
O4 – Elaborarea şi derularea proiectului (tabăra economică)
O5 – Asigurarea cadrului administrativ managerial
O6 – Diseminare
Obiectivele propuse au fost realizate.

Activităţi
Nr.
activ Denumire
Activitate Mod de realizare
A1 Elaborarea Proiectului Activităţi de organizare
A2 Promovare (ziare, pe internet,radio) Ziar, pagina web,radio, TV.
A3 Tabăra Contact direct
A4 Evaluare Interviuri, Chestionare
A5 Diseminare Ziar, pagina web,radio, reţele sociale
Activitățile propuse au fost realizate.

Rezultate/beneficii
Prin jocuri de simulare și grup de lucru, la care au participat cele 50 de persoane, îmbogăţesc cunoştinţele practice, în domeniul antreprenorial şi în domeniul economic. 65 persoane au primit tricou personalizat care ajută după eveniment la promovarea taberei.

Mediul înconjurător este beneficiarul indirect a proiectului, deoarece participanţii, după tabăra economică vor avea un impact economic şi social favorabil.